MENU
Aula_close Layer 1

Folder Vuggestuen Sol O Mio

 

Velkomstfolder til Vuggestuen Mariehønen i Sol O Mio

Vi byder dig og din familie velkommen i vuggestuen Mariehønen i Sol O Mio. Vi har lavet denne lille folder, så I kan få et indtryk af vores institution, hvem vi er, og hvad vi lægger vægt på.

Præsentation: Vi er et børnehus med ca.100 børn, hvoraf vuggestuen er normeret til 25 vuggestuebørn.  Vuggestuen har åbent mandag til torsdag fra 6.15 til 16.45 og fredag fra 6.15 til 15.30. Vuggestuen og Børnehaven har et tæt samarbejde, vi åbner i begge ender af huset, men lukker sammen, i henholdsvis vuggestueenden og/eller på legepladsen, når vejret er til det.

Mariehønens rytme og rutiner:  Trekløveren åbner 06:15, og børnehavens yngste gruppe Larverne og vuggestuens børn er i den ene ende af huset. Det er vigtigt, du husker at tjekke dit barn ind.  Der er morgenmad fra 6.30 til 07.30 for dem, som ikke har mulighed for at spise hjemme. Fra 7.00 til 8.45 bliver børnene efter behov puttet i barnevognen. For de som ikke sover, er der leg og hygge i vuggestuens lokaler. Kl. 9.00 samles vi i grupperum, hvor vi synger goddag, spiser brød og frugt og får vand til. Efter formiddagssamlingen er der leg ude og inde. Frokosten nyder vi i grupperummet fra kl.11, og omkring kl. 11.45 gøres børnene klar til at sove. Børnene sover i barnevogne i kryberummene. Med hensyn til søvn og hvile tilstræber vi, at de yngste følger deres egen rytme indtil 9-10 mdr.

Vi serverer brød og frugt til eftermiddagsmad fra kl. 13.30. Herefter er der leg ude eller inde.

Husk ved afhentning at tjekke dit barn ud og sige farvel til et personale. Vi har en infotavle, hvor du kan få information om dit barns søvn den pågældende dag. Vi forsøger i ugens løb at sende beskeder og billeder ud på børnenettet, men vi vil også gerne have en dialog med jer om jeres barns dag ansigt til ansigt. Den daglige kontakt, når I afleverer og henter jeres barn, er utrolig vigtig. Vi tilstræber at fortælle om de mange oplevelser, vi har haft sammen med jeres barn. Det er meget vigtigt, at I hjælper barnet med at fortælle om stort og småt, især hvis der er sket noget særligt derhjemme, eller hvis barnet har sovet dårligt om natten. På den måde har vi noget at snakke med børnene om hjemme fra eller tage særlige hensyn, hvis der er behov for det.

At starte i vuggestuen Mariehønen i Sol O Mio: Vi afholder altid velkomstsamtale, hvor vi får mulighed for at høre om jeres familie, den første tid med barnet, samt barnets vaner, rytme, behov og udvikling. Til samtalen vil vi typisk aftale, hvordan opstarten i vuggestuen skal foregå. At begynde i vuggestuen er for de fleste børn en stor forandring, som kan være svær for både forældre og børn. For at barnet kan falde til i vuggestuen, er det utrolig vigtigt, at I som forældre føler jer trygge ved at aflevere jeres barn til os. Derfor prioriterer vi tryghed, ærlighed og åbenhed i forældresamarbejdet meget højt. Vi anbefaler, at I afsætter tid til, at I og jeres barn kan lære os og vuggestuen at kende.  Vi forventer, at I kommer på besøg i vuggestuen med jeres barn, så vi kan opbygge tryghed og tillid til hinanden. For nogle børn tager det længere tid end for andre, før de er parate til at være alene i institutionen. Vi anbefaler, at barnet får en opstart med korte dage i 1 til 2 uger, så barnet gradvist vænner sig til den nye situation. Har I eller jeres barn svært ved afskeden, kan vi varmt anbefale, at I ringer til os for at høre, hvordan det går efterfølgende. I kan altid være sikre på, at vi kontakter jer, hvis vi vurderer, at jeres barn har behov for at blive hentet hjem tidligere end aftalt.

I vuggestuen har vi vores egne barnevogne, dyner og sengetøj, men I er velkomne til at medbringe barnets eget, da det kan være en ekstra tryghed. Sengetøjet skal tages med hjem 1 gang om ugen og vaskes. De yngste børn, 6-9 mdr., følger så vidt det er muligt deres egen rytme, det vil sige, de spiser og sover, når de har behov for det.

Kostordning: I Vuggestuen Mariehønen har vi kostordning. Det er Heidi, vores ernæringsassistent, som står for at tilberede vuggestuens kost. Der prioriteres en varieret kost, hvor der så vidt muligt bruges økologiske råvarer. I udarbejdelsen af madplanen, der planlægges for 14 dage ad gangen, tages der højde for, at maden varieres ugen igennem for at sikre en ernæringskorrekt kost. Det vil sige, at kosten

kommer til at indeholde kød, fisk, grøntsager og fedtstoffer i den mængde, som anbefales. Til de yngste børn laves der mos og mad til alderen. Vi tager naturligvis særlige hensyn til de børn, der har fødevareallergi eller spisevægring. Aftale om speciel kost sker altid med egen læges eller speciallæges skriftlige accept. Har I spørgsmål omkring kostordningen, kan I drøfte dem med vores ernæringsassistent Heidi, eller Torben, leder af Trekløveren.

I forhold til vores pædagogiske tilgang til måltiderne, forholder vi os sådan, at børnene bliver tilbudt at smage på maden, men vi accepterer, hvis de giver udtryk for, at det kan de ikke lide, eller ikke har lyst til at spise.

Forældresamtaler: Vi afholder altid en velkomstsamtale, inden dit barn starter i institutionen. Efter 3-6 mdr. tilbydes I en samtale, hvor vi taler om jeres og barnets opstart i vuggestuen, barnets trivsel og udvikling. I tilbydes en samtale igen et halvt år, før jeres barn skal starte i børnehave. Her vil vi tale om overgangen fra vuggestue til børnehave, udvikling og trivsel, samt om der er særlige fokuspunkter, vi skal samarbejde omkring, for at lette overgangen til børnehaven. I vuggestuen Mariehønen arbejder vi med trivselsmålinger, TOPI-tidlig opsporing og indsats. Hvis der er behov for en særlig indsats i forhold til jeres barns trivsel, vil vi invitere jer til en samtale.

Ferie/fridage: I er som forældre de vigtigste personer for jeres barn, derfor er det vigtigt, at barnet er i vuggestuen så kort tid, som jeres arbejde tillader det. Derfor skal børnene heller ikke være her inden et bestemt tidspunkt, hvis I f.eks. møder sent nogle dage. Det er vigtigt, I giver besked, så vi kan tage højde for det i vores planlægning. Ligeledes forventer vi, at børnene holder ferie og fridage med jer. I forbindelse med ferier og højtider vil I blive spurgt om, hvorvidt jeres barn kommer eller ej. Det er meget vigtigt af hensyn til vores planlægning af personaleressourcer, at I svarer på dette, da kommunen har en forventning om, at der er overensstemmelse mellem antal børn og personale. I ferieperioderne vil I opleve fællespasning, det vil sige, at institutionerne i området er slået sammen, og størstedelen af personalet afholder ferie, mens en eller to personaler fra Trekløveren deltager i feriepasningen, hvilket resulterer i, at vi ikke kan garantere, der er en kendt voksen gennem hele dagen. I uge 42, 7 og dagene op til påske er der fællespasning i Trekløveren, vi skifter mellem at være i Sol O Mio og Regnbuen.

Sygdom: Syge børn må ikke modtages i vuggestuen. Vi forventer, at jeres barn følger børneundersøgelser og vaccinationsprogrammet. Sygdom kan være mange ting og udarter sig ofte meget individuelt. Hvis vi observerer, at et barn er varmt og utilpas, tager vi temperaturen med øre -termometer. Er temperaturen 38 c eller derover, sendes barnet hjem. Er et barn ulykkeligt, småvarm og utilpas uden måske at have mere end 37,7, ringer vi og forventer, I henter jeres barn. Barnet må først komme i vuggestuen, når det er feberfrit.

Fødselsdage: Vi er glade for at holde børnenes fødselsdage. Hvis I vælger at holde det i institutionen så snak med personalet om, hvad der er hensigtsmæssigt at medbringe. Fødselsdagen fejres kl. 9:00, og gerne med forældre og /eller bedsteforældre.

Tøj, bleer og andet praktisk: I skal selv medbringe bleer til jeres barn, IKKE UP&GO. I må meget gerne hjælpe os med at se efter, hvornår jeres barn mangler bleer, ellers sætter vi en seddel på barnets garderobe, så man husker at få nogle med, da vi hverken har ”lånebleer” eller ”lånetøj” i institutionen. I vuggestuen har vi salve og skum klude, hvis dit barn har behov for særlige hensyn, ift. hudpleje/bleskift, skal I selv medbringe salver og klude. Barnets tøj skal være, så det kan røre sig ordentligt, og det skal kunne tåle at blive snavset. I garderoben er der plads til rent skiftetøj gerne to/tre sæt af alt, sutter og andet. I skal sørge for, at der er tøj, som passer til årstiden, da vi er ude hver dag. I foråret og sommerperioden skal I selv give jeres barn solcreme på hjemmefra om morgenen. Vi giver barnet solbeskyttelse, factor 30, efter behov.