MENU
Aula_close Layer 1

Om Regnbuen

Velkomstfolder til Vuggestuen i Regnbuen

Vi byder dig og din familie velkommen i vuggestuen i Regnbuen. Vi har lavet denne lille folder, så I kan få et indtryk af alt det praktiske i vores vuggestue

Præsentation: Vi er en vuggestuen med plads til et gennemsnit på 15 børn. Vuggestuen har åbent mandag til torsdag fra 6.15 til 16.45 og fredag fra 6.15 til 15.30. Vuggestuen og Børnehaven har et tæt samarbejde, vi åbner og  lukker sammen, i henholdsvis børnehaven enden og/eller på legepladsen, når vejret er til det.

Vuggestuens rytme og rutiner.  Der er morgenmad fra 6.30 til 07.30 for dem, som ikke har mulighed for at spise hjemme. Fra 7.00 til 8.00 bliver børnene efter behov puttet i barnevognen. For de som ikke sover, er der leg og hygge i vuggestuens lokaler. Kl. 9.00 spiser vi brød og frugt og får vand til.  Herefter er der aktiviteter, leg ude og inde.

Vi er rigtig glade for at være ude og benytter både legepladsen og nærmiljøet. Herudover prioriterer vi at være i små grupper, både ved aktiviteter og gåture, for at styrke de små fællesskaber og relationer. Vi arbejder med børns læring ud fra den ny styrket læreplan. Herudover arbejder vi med Marte MEO og fri for mobberi.

Kl.10.45 mødes vi alle til fællesamling. Hvor vi synger og bevæger os. Frokosten nyder vi fra kl.11. vi har faste spisepladser for at skabe genkendelighed hos børnene. Omkring kl. 11.30 gøres børnene klar til at sove. Børnene sover i barnevogne. Inden overgangen til børnehaven får de lov at sove indenfor på en madras. Med hensyn til søvn og hvile tilstræber vi, at de yngste følger deres egen rytme indtil 9-10 mdr. Vi serverer brød og frugt til eftermiddagsmad fra kl. 13.30. Herefter er der leg ude eller inde.

Husk ved aflevering/afhentning at tjekke dit barn ind/ud og sige farvel til et personale. Skærmene må kun betjenes af forældrene og ikke børnene. Vi forsøger i ugens løb at sende beskeder og billeder ud på børnenettet, men vi vil også gerne have en dialog med jer om jeres barns dag ansigt til ansigt. Den daglige kontakt, når I afleverer og henter jeres barn, er utrolig vigtig. Vi tilstræber at fortælle om de mange oplevelser, vi har haft sammen med jeres barn. Det er meget vigtigt, at I hjælper barnet, ved at fortælle om stort og småt, hvis der er sket noget særligt derhjemme, eller hvis barnet har sovet dårligt om natten. På den måde har vi noget at snakke med børnene om hjemme fra eller tage særlige hensyn, hvis der er behov for det.

At starte i vuggestuen i Regnbuen: Vi afholder altid velkomstsamtale, hvor vi får mulighed for at høre om jeres familie, den første tid med barnet, samt barnets vaner, rytme, behov og udvikling. Til samtalen vil vi typisk aftale, hvordan opstarten i vuggestuen skal foregå. At begynde i vuggestuen er for de fleste børn en stor forandring, som kan være svær for både forældre og børn. For at barnet kan falde til i vuggestuen, er det utrolig vigtigt, at I som forældre føler jer trygge ved at aflevere jeres barn til os. Derfor prioriterer vi tryghed, ærlighed og åbenhed i forældresamarbejdet meget højt. Vi anbefaler, at I afsætter tid til, at I og jeres barn kan lære os og vuggestuen at kende.  Vi tilbyder, at I kan komme på besøg i vuggestuen med jeres barn, så vi kan opbygge tryghed og tillid til hinanden. Vi har fast åben hus fredage i lige uger mellem 9.30-11.00. For nogle børn tager det længere tid end for andre, før de er parate til at være alene i institutionen. Vi anbefaler, at barnet får en opstart med korte dage i 1 til 2 uger, så barnet gradvist vænner sig til den nye situation. Har I eller jeres barn svært ved afskeden, kan vi varmt anbefale, at I ringer til os for at høre, hvordan det går efterfølgende. I kan altid være sikre på, at vi kontakter jer, hvis vi vurderer, at jeres barn har behov for at blive hentet hjem tidligere end aftalt.

I vuggestuen har vi vores egne barnevogne, dyner og sengetøj, men I er velkomne til at medbringe barnets eget sengetøj, da det kan være en ekstra tryghed. Sengetøjet skal tages med hjem hver fredag og vaskes. Når i henter jeres barn skal barnevognen køres på plads, og sengetøjet ligges indenfor.

Kostordning: I Vuggestuen har vi kostordning. Det er Heidi, vores ernæringsassistent, som står for at tilberede vuggestuens kost. Der prioriteres en varieret kost, hvor der så vidt muligt bruges økologiske råvarer. I udarbejdelsen af madplanen, der planlægges for 14 dage ad gangen, tages der højde for, at maden varieres ugen igennem for at sikre en ernæringskorrekt kost og vand til alle måltider. Det vil sige, at kosten kommer til at indeholde kød, fisk, grøntsager og fedtstoffer i den mængde, som anbefales.

 

Til de yngste børn er der, modermælkserstatning, mos og mad til alderen. Vi tager naturligvis særlige hensyn til de børn, der har fødevareallergi eller spisevægring. Aftale om speciel kost sker altid med egen læges eller speciallæges skriftlige accept. Har I spørgsmål omkring kostordningen, kan I drøfte dem med vores ernæringsassistent Heidi, eller Torben, leder af Trekløveren.

I forhold til vores pædagogiske tilgang til måltiderne, forholder vi os sådan, at børnene bliver tilbudt at smage på maden, men vi accepterer, hvis de giver udtryk for, at det kan de ikke lide, eller ikke har lyst til at spise.

Forældresamtaler: Vi afholder altid en velkomstsamtale, inden dit barn starter i institutionen. Efter 3-6 mdr. tilbydes I en samtale, hvor vi taler om jeres og barnets opstart i vuggestuen, barnets trivsel og udvikling. I tilbydes en samtale igen et halvt år, før jeres barn skal starte i børnehave. Her vil vi tale om overgangen fra vuggestue til børnehave, udvikling og trivsel, samt om der er særlige fokuspunkter, vi skal samarbejde omkring, for at lette overgangen til børnehaven. I vuggestuen arbejder vi med trivselsmålinger, TOPI-tidlig opsporing og indsats. Hvis der er behov for en særlig indsats i forhold til jeres barns trivsel, vil vi invitere jer til en samtale.

Ferie/fridage: I er som forældre de vigtigste personer for jeres barn, derfor skal børnene heller ikke være her inden et bestemt tidspunkt, hvis I f.eks. møder sent nogle dage. Dog vil vi gerne at i aflevere før kl. 9.00 eller efter kl. 9.30, da vi gerne vil have at formiddagsmaden er en hyggelig stund uden for mange forstyrrelser.  Giv gerne besked hvis jeres børn holder helt fri, så vi kan tage højde for det i vores planlægning. I forbindelse med ferier og højtider vil I blive spurgt om, hvorvidt jeres barn kommer eller ej. Det er meget vigtigt af hensyn til vores planlægning af personaleressourcer, at I svarer på dette, da kommunen har en forventning om, at der er overensstemmelse mellem antal børn og personale.

 I sommerferien og juleferien vil I opleve fællespasning, det vil sige, at institutionerne i området er slået sammen, og størstedelen af personalet afholder ferie, mens en eller to personaler fra Trekløveren deltager i feriepasningen, hvilket resulterer i, at vi ikke kan garantere, der er en kendt voksen gennem hele dagen.

 I uge 42, 7 og dagene op til påske er der fællespasning i Trekløveren, vi skifter mellem at være i Sol O Mio og Regnbuen. Vi forventer, at børnene holder ferie og fridage med jer når I har ferie.

 

Sygdom: Syge børn må ikke modtages i vuggestuen. Sygdom kan være mange ting og udarter sig ofte meget individuelt. Hvis vi observerer, at et barn er varmt og utilpas, tager vi temperaturen med pande-termometer. Er temperaturen 38 c eller derover, sendes barnet hjem. Er et barn ulykkeligt, småvarm og utilpas uden måske at have 38c ringer vi også da barnet ikke trives. Barnet må først komme i vuggestuen, når det er feberfrit og tilpas. Er jeres barn syg vil vi også gerne have besked om sygdommen, så vi kan lave et opslag til andre forældre, fx ved skoldkopper, øjenbetændelse og lign

Fødselsdage: Vi er glade for at holde børnenes fødselsdage. Hvis I vælger at holde det i institutionen, så snak med personalet om, hvad der er hensigtsmæssigt at medbringe. Fødselsdagen fejres kl. 9:00.

Tøj, bleer og andet praktisk: I skal selv medbringe bleer til jeres barn. (up and go bleer er ikke praktiske) Husk at kigge efter hvornår der mangles bleer på barnets rum. Vi har desværre ikke låne bleer eller låne tøj til rådighed. I vuggestuen har vi salve og skum klude, har dit barn behov for særlige hensyn, ift. hudpleje/bleskift, skal I selv medbringe salver og klude. Barnets tøj skal være, så det kan røre sig ordentligt, og det skal kunne tåle at blive snavset.  En kærlig opfordring er, at de ikke har heldragter på hvor der skal knappes hele vejen op. Det er vanskeligt at tjekke ble på barnet og det kan være koldt for barnet på legepladsen, når det skal pakkes helt ud af alt overtøjet for at tjekke bleen. I garderoben er der plads til rent skiftetøj gerne to/tre sæt af alt, sutter og andet. I skal sørge for, at der er tøj, som passer til årstiden, da vi er ude hver dag. I foråret og sommerperioden skal I selv give jeres barn solcreme på hjemmefra om morgenen. Vi giver barnet solbeskyttelse, factor 30, efter behov.